Alimenty dzieci na rodziców PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 czerwca 2013 11:14

Alimenty dzieci na rodziców
Bardzo często do czynienia możemy mieć z sytuacją, że to nie rodzic wypłaca alimenty na dziecko, lecz dziecko płaci alimenty na rodzica. W sytuacji, gdy ojciec lub matka „dziecka” popadną w biedę, to do pomocy im zobowiązane są ich dzieci (dorosłe dzieci) a w razie braku tych dzieci, wnuki.

 

Co jednak w sytuacji, gdy dziecko ma utrzymywać rodzica, który źle się nim opiekował, porzucił w dzieciństwie lub nie interesował się nim przez lata? Czy słusznie uważa się, iż w stosunku do takiego rodzica na starość ze strony dziecka nie należy się żadna pomoc? Dla wielu osób może się to okazać bolesnym rozczarowaniem, ale niestety tak nie jest - alimenty nie wiążą się z rodzicielską troską czy zainteresowaniem.

 

Powody wystąpienia o alimenty od dzieci


Niestety zdarza się tak, iż do tej pory nie najlepszy lub wręcz fatalny w swoim zachowaniu rodzic, który przez całe życie nie interesował się losem dziecka i nie płacił na dziecko alimentów, wystąpił z pozwem do sądu o zapewnienie mu mieszkania przy dzieciach lub o alimenty od tych dzieci. Zdarza się również, iż rodzic występuje do sądu o alimenty, bo synowi lub córce dobrze się powodzi.


Uzasadnione żądania alimentacyjne rodzica wobec dziecka


Warto wspomnieć o tym, że sąd pod uwagę zawsze bierze wszystkie czynniki w takiej sprawie. Tłumaczenie, że dzieciom dobrze się powodzi dzięki wychowaniu nie będzie dla sądu wystarczającą przesłanką. Żądania alimentacyjne rodzica wobec dziecka są zasadne wówczas, gdy rodzic nie ma środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb: jedzenia, mieszkania, ubrania, leczenia.

Jednak jeżeli obowiązek alimentacyjny jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to można odmówić płacenia takich alimentów – zgodnie z art. 144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten nie zawiera jednak konkretnych przykładów sytuacji, które by na to pozwalały.


Alimenty dla rodziców adopcyjnych


Co istotne prawo do alimentów od dziecka mają nie tylko jego rodzice biologiczni, lecz również opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd – rodzice adopcyjni. Możliwa jest sytuacja, gdy osoba ojczyma lub macochy będzie domagać się alimentów od dziecka. Sytuacja ta jest jednak zdecydowanie bardziej złożona, w skrócie należy zaznaczyć, iż zależy ona od tego czy macocha lub ojczym mają własne biologiczne dzieci, jak długo zajmowali się i utrzymywali dziecko przysposobione przed okresem przysposobienia i po nim.


Kilkoro dzieci i wysokość alimentów


Jeżeli rodzic domagający się alimentów od dzieci, ma ich kilkoro to sąd będzie decydował, które z dzieci (oraz czy w ogóle) będzie płaciło alimenty na rodzica oraz w jakiej wysokości. Naturalnym jest, iż dziecko które ma lukratywną posadę i wysokie zarobki, będzie płaciło alimenty, podczas gdy dziecko z minimalna krajową już niekoniecznie lub w zdecydowanie mniejszej kwocie. Może się okazać, że z trójki dzieci jedno będzie płacić tylko 100 złotych drugie 400 złotych, a trzecie wcale nie będzie płacić.


Pozew o alimenty dla rodzica


Konieczne będzie złożenie pozwu o alimenty do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – dziecka. W wypadku wielu dzieci możliwe jest złożenie pozwu w miejscu zamieszkania, o ile dzieci mieszkają w różnych regionach – różne sądy rejonowe. Pozew o alimenty podobnie jak w innych sytuacjach jest zwolniony z opłat.

Możliwe jest odpłatne przyznanie prowizorycznych alimentów mniejszych niż te we wniosku o alimenty od dziecka. Ponadto zanim rodzic będzie mógł żądać alimentów od dziecka, konieczne będzie sprawdzenie, czy inne grupy nie są w stanie pomóc mu i zaspokoić jego potrzeb.

Roszczenie alimentacyjne rodzic powinien najpierw wystosować do małżonka lub eksmałżonka. Dopiero gdy małżonek lub eksmałżonek nie jest w stanie świadczyć alimentów, powoływane są do tego dzieci. Co istotne, gdy nie ma dzieci albo wnuków, osoba taka może wystąpić z roszczeniami alimentacyjnymi do swoich rodziców lub dziadków.